Allmøte 13/6-2013

Det ble avholdt allmøte på Conditoriet, Amfi Sunndal.

Det ble stemt over utbygging av ny marina. 29 medlemmer stemte for full utbygging og 3 medlemmer stemte for utbygging av nye bølgedempere.

Det ble også vedtatt om å melde foreningen inn i Kongelig Norsk Båtforbund.

Styret fortsetter arbeidet med å hente inn anbud på nytt anlegg.