Norconsult bølgeanalyse

KONKLUSJON

Det er gjennomført en undersøkelse av bølgeforhold i en planlagt utvidelse av Nesøya småbåthavn.

Signifikant bølgehøyde kan maksimalt forventes på omtrent 0.50 m ved 1 års returperiode og omtrent 0.85 m ved 100 års returperiode.

Typiske bølgeperioder er i området 3.0 – 3.5 s, som gir bølgelengder fra ca 14 – 19 m.

I en ekstremsituasjon (som for eksempel en ett-års hendelse) kan man derfor ikke regne med at flytebryggene vil gi noen demping av bølgene.

For øvrig er lokaliteten godt egnet til å benytte flytende anlegg.