Om Nesøya Båtforening

Nesøya Båtforening ble stiftet 13/11-2011

Nesøya Båtforening er en ideell organisasjon og er registrert i frivillighetsregisteret.

Nesøya Båtforening sitt formål er å arbeide for en god, sikker og hensiktsmessig havn for sine medlemmer på Nesøya i Sunndal Kommune.

Nesøya Båtforening er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret i Brønnøysund
Nesøya Båtforening

Styret 2013 består av

Leder: Roar Håkonsen
Sekretær: Arne Johansen
Kasserer: Egil Tørset
Havnesjef: Roger Schnell
Styremedlem: Harald Sundseth
Varamedlem: Øystein Hobbelstad