Tinglyst 13/8-2013

Da er festekontrakten på gårdsnummer 114 og bruksnummer 86 tinglyst og vi kan fortsette arbeidet for ny marina.